Open top menu
El Pastor de Brie, o Briard


El Pastor de Brie, també conegut com Briard, el trobem a França, sobretot al nord, tot i que ja el podem veure a Europa i Estats Units, sobretot. És una de les races pastores més antigues amb el Pastor del Pirineus. Més