Open top menu


La tos de gossera, o traqueobronquitis infecciosa, és una enfermetat que afecta al sistema respiratori de l'animal. Pot afectar el gos a qualsevol edat, però els cadells i gossos joves són més susceptibles d'agafar-la.
Aquesta malaltia rep aquest nom perquè es transmet, sobretot, quan hi ha vàrios gossos junts, com és a les gosseres, residències, refugis... La transmissió és via àeria.

No és una enfermetat realment greu i té tractament, però sempre s'ha de vigilar el grau de l'enfermetat. És com una grip per nosaltres, per dir-ho d'alguna manera. Si es fa el repòs adequat i es tracta bé, marxa i no hi ha cap perill.

A vegades, la tos de gossera, desapareix sense cap tractament, però d'altres necessita medicació, cosa que ha de valorar el veterinari. El que sí s'ha de fer per evitar-la, és vacunar.

Els símptomes són tos seca, pujada de temperatura, pèrdua de la gana... No sempre apareixen tots els símptomes, per això. És una inflamació de la tràquea, així que la tos és persistent, com si anéssin a treure alguna cosa al tossir, però no poguéssin.


Vigileu també que el seu llitet sempre estigui sec, que si el renteu a l'hivern no pateixi la humitat massa estona, els canvis de temperatura... Com he dit abans, imagineu una grip en vosaltres i què és el que feu per no encostipar-vos.

Que la enfermetat no sigui greu no vol dir que no li fem cas, ja que pot derivar en una pneumònia si no té el tractament adequat, i llavors sí que pot acabar malament. No us alarmeu si la contrau i seguiu les indicacions del veterinari perquè només es tracti de tos i tot anirà bé.
 


0 comentarios