Open top menu


Els responsables de la Coccidiosi són els paràsits protozoos anomenats coccidis, que es desenvolupen al tracte intestinal dels gossos.

Aquests paràsits poden afectar a una gran varietat d'animals, incloent humans. Aquí parlaré únicament d'aquesta enfermetat als gossos.La coccidiosi només és detectable a través de l'anàlisi fecal. Si un gos està infectant podrà infectar als altres gossos a través dels excrements i entre un i set dies ja tindrien la malaltia. Els ous on es troben els paràsits són els que habiten a la matèria fecal i poden infectar el terra, tarimes de fusta o fins i tot ciment humit, on no doni el sol, i els gossos puguin llepar o menjar aquests ous.
Aquests ous passen a l'aparell digestiu i arriben a l'estòmac on els sucs gàstrics eliminen la coberta de l'ou alliberant les cèl·lules infeccioses.

Els símptomes d'aquesta enfermetat els podem veure als seus excrements (diarrees) i, si està en estat sever, pot ser sanguinolenta, semblant a la parvovirosi. Pateixen deshidratació, anèmia, còlics... Pot ser que el seu estòmac estigui inflat i que no tingui ganes de menjar.
Si no es diagnostica a temps pot provocar la mort de l'animal.

La espècie que acostuma a infectar als gossos és Isapora Canis.

Els cadells tenen alt risc de ser infectats, i els adults, tot i que rarament caiguin malalts, són un focus d'infecció. Les mosques i altres insectes també poden ser portadors.
Els factors que ajuden a la enfermetat poden ser la falta d'higiene, el fet de ser cadell (falta de defenses), desnutrició, immunodepresió.  Acostumen a aparèixer a llocs de criadors, residències, protectores... on l'estrés (que ajuda al desenvolupament de l'enfermetat) i la higiene no és sempre el que voldriem. Tot i que contraure la malaltia no és sempre un signe de falta de neteja, sinó d'alt volum de gossos junts.

El gos infectat ha de ser separat dels altres i eliminar els excrements a l'instant.
En un cadell sa pot ser que tingui una infecció lleu i ho superi per sí mateix però no sempre és aquest el cas. La desparasitació interna és molt important a tots els gossos per frenar qualsevol paràsit que pugui aparèixer. I els cadells ja sabem que estan exposats a moltes enfermetats i encara no tenen les defenses adequades ni la força per combatre moltes d'elles.
Com aclaració, afegiré que les espècies de coccidis dels gossos i els gats no afecten als humans.


0 comentarios