Open top menu


La toxoplasmosi és una infecció causada per un paràsit anomenat Toxoplasma gondii. Afecta a tots els animals de sang calenta, incloent els humans.
Els gats són el major portador, ja que el paràsit completa el seu cicle de vida a l'intestí felí trobant-lo, més tard, als seus excrements. Tot i que els gats no són l'únic focus d'infecció.
A Estats Units la principal font d'infecció és la carn crua, fruites i verdures sense rentar.

El gat infectat potser no té símptomes o els té lleus.
Els gossos joves o vells (dèbils) tenen major risc de contagi. Els seus símptomes poden confondre i fer pensar que es tracta del "moquillo" o la ràbia.

Els símptomes que trobem a gats i a gossos que pateixen aquesta enfermetat són neurològics, convulsions, debilitat muscular, febre, pèrdua de pes, depressió, amigdalitis, inflamació a diferents parts de l'ull, diarrea, vòmits... entre altres.
Aquesta infecció la podrà diagnosticar el veterinari ja que els símptomes són similars a moltes altres enfermetats canines.

Els gossos poden contagiar-se per estar en contacte amb el lloc infectat o menjar excrements de gat infectat. Aquests excrements perden la seva "eficàcia" passades les 72 hores però amb els gats del carrer és impossible mantenir aquesta higiene. I amb els gossos que acostumen a menjar excrements hem de vigilar molt!
Aquesta infecció té tractament tot i que, si està avançada i en estat greu, podria haver de ser hospitalitzat.

Com he comentat, també és comú la infecció a través de carn crua i aliments malament rentats. Així és com acostumen a infectar-se els humans i també alguns gossos. L'aliment ha de ser rentat abans de menjar. Ja ho sabiem i ho tenim clar, però a vegades no es renta del tot bé i aquest és un exemple del que podria passar.
Es poden fer proves d'anticossos del paràsit T. Gondii a gossos i a gats. Si al gat li surt negatiu voldrà dir que no en té i és més vulnerable a contraure el paràsit. Per a gossos i gats que viuen junts haurieu de tenir això en compte per prevenció, a més de la que ja tindrieu tenint només un gat.
Si, per la mateixa regla, surt positiu al gos vol dir que ha estat infectat. El gos no es considera un portador de risc de contagiar.

La prevenció per aquesta malaltia és la higiene. Mantenir la sorra del gat neta diàriament, netejar bé la fruita i verdura, intentar no donar carn crua al teu gos i evitar que mengi excrements de gat (o de qualsevol tipus). I, si hi ha dubtes, realitzar una prova per assegurar-nos de l'estat del nostre gat i/o gos.

0 comentarios