Open top menu


Sempre hem sentit parlar del "moquillo" però no tothom sap què es realment aquesta enfermetat tan comú entre els gossos.El "moquillo", també anomenat Distemper, és un virus que es transmet, sobretot, per via àeria, però també per orina o secrecions d'altres gossos infectats. Afecta a l'aparell digestiu i respiratori del gos. En casos avançats també pot afectar al sistema nerviós.
Tot i que aquesta enfermetat la poden contraure a qualsevol edat, és molt més comú en cadells menors de 3 o 4 mesos, si no han estat vacunats i/o no tenen les defenses que la mare els ha transmés a través de la llet materna.Els primers símptomes que apareixen són la febre i la diarrea. A mesura que el virus avança, podrem veure mucositat i tos persistent, conjuntivitis. Aquesta mucositat s'estén per la trufa i els ulls, formant crostes. Amb l'arribada del virus a l'aparell respiratori, pot esdevenir en pneumònia o pulmonia, complicant la seva recuperació.
El pèl del gos es tornarà opac i deslluït i poden aparèixer granets a la seva panxa. Els coixinets de les potes s'enduriran i poden obrir-se una mica.Si el "moquillo" arriba al sistema nerviós, el més perillós i avançat, el gos patirà convulsions, vertigen, alteració del caràcter, tics...
No és una enfermetat ràpida i els símptomes poden anar apareixent en diferents periodes de temps afectant perillosament la qualitat de vida de l'animal i, si no es tracta adequadament, la mort.
No tots els gossos infectats amb el virus la desenvolupen.
El tractament per aquesta enfermetat acostuma a ser simptomàtic. És a dir, que es tracten els símptomes que van apareixent, no la enfermetat en sí, ja que no existeix res contra ella. Per això és tan important vacunar els gossos desde cadells.Els gossos malalts han de mantenir-se coberts per prevenir refredaments, rebent unes atencions diàries i separats d'altres gossos.

0 comentarios